top of page

Podręczniki

"Dzieciaki w akcji"

Wychowanie przedszkolne:

  • odpowiada na potrzeby współczesnego dziecka i jego rodziny;

  • łączy edukację z rozwojem, tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się;

  • wprowadza wartości jako naturalne etapy rozwoju poznawania świata, kładąc nacisk na przeżywanie i wychowanie;

  • prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego, zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji;

  • rozwija umiejętność uczenia się dzieci oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole;

  • samoocena pozwala nauczycielowi diagnozować emocje dziecka podczas uczenia się;

  • dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz włączania domu rodzinnego w wychowanie i edukację małego dziecka;

  • doskonale sprawdza się w grupach niejednorodnych wiekowo, dzięki ułożeniu treści w taki sposób, aby dzieci w każdym wieku, w tym samym okresie kształtowały te same umiejętności lub sprawności.

bottom of page