Przygotowanie do szkoły

 

Naszym priorytetem jest przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej w taki sposób, aby uczniowskie doświadczenia były dla niego czasem wspaniałej przygody. Dążymy do tego, aby dziecko, które z przedszkolaka ma stać się uczniem, było przygotowane pod względem emocjonalnym na taką zmianę. O tym, że dziecko jest dojrzałe emocjonalnie, możemy mówić wtedy, gdy odczuwa ono więź ze swoją grupą, z wychowawcą, prawidłowo reaguje na pozytywne lub negatywne uwagi kierowane ze strony wychowawcy. Dojrzałość emocjonalna dziecka wyraża się także w umiejętności współdziałania z kolegami zarówno w nauce jak i zabawie, w przeżywaniu radości z osiągnięć całej grupy, przyjmowaniu odpowiedzialności za powierzone mu zadania, okazywaniu uczuć wdzięczności, przyjaźni, życzliwości. Dojrzałość emocjonalna nierozerwalnie łączy się z dojrzałością szkolną.

Wprowadzamy dzieci w obowiązki szkolne poprzez:
 
 

  • realizacje programów własnych

  • różne formy pracy: od ćwiczeń i zabaw grupowych na dywanie do pracy z książką  (książeczką, ćwiczeniami, kartami pracy).

  • organizowanie zajęć z zakresu asertywności, komunikacji społecznej i interpersonalnej,

  • projektową praca w grupach i zespołach,

  • ciągłe doskonalenie znajomości języka angielskiego, zajęcia językowe 3 razy w tygodniu

  • zajęcia logopedyczne grupowe oraz indywidualne

 

  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now