top of page

Korczakowe Love

Niepubliczne Przedszkole "Korczakowe Love" funkcjonuje od pierwszego grudnia 2017 roku. Swoją siedzibę mamy przy ul. Miętowej 3/03 w Gdyni. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok w godzinach 6:30 - 17:00. Posiadamy dwie, duże sale, w których odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze, do każdej z sal przyporządkowane są małe grupy dzieci (max. 15 osób w grupie). Po posiłku jedna z sal zamienia się w miejsce idealne do wypoczynku. Zgodnie z ideą J. Korczaka, każde dziecko ma wybór jak wykorzystać swój czas, czy na zabawę z rówieśnikami w sali wyposażonej w zabawki, gry i pomoce dydaktyczne pod opieką pedagoga, czy na cichej pracy lub leżakowaniu w towarzystwie pomocy nauczyciela.

 

Ponadto, jednostka zawiera również szczególnie przystosowane dla najmłodszych łazienki, które są dostosowane do ich wzrostu oraz zapewniają bezpieczeństwo samodzielnego korzystania. Dzięki tak przystosowanym salom, dzieci uczą się samoobsługi, nie potrzebują dorosłych do pomocy przez co rozwijają swoją indywidualność, która była istotnym punktem w naukach korczakowskich. W szatni nie brakuje szafek na prywatne rzeczy dzieci, tak, jak Korczakowskie dzieci z Domu Sierot tak i Nasze przedszkolaki nauczane są prywatności oraz zasady "pożyczyłeś-oddaj".

Przedszkole "Korczakowe Love"  edukuje głównie przez zabawę. Z uwagi na to, że zabawa jest główną metoda aktywności dziecka, w placówce edukacja odbywa się przez zabawę. Nasza kadra zdaje sobie sprawę, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą. Zachowana zostaje równowaga pomiędzy zabawą kierowaną przez nauczycieli i instruktorów, a zabawą swobodną. Korczak całe życie dążył do takiej organizacji, która nie tylko gwarantuje radosne i atrakcyjne spędzanie czasu, ale zapewnia też dziecku najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji.

Nauczyciele pracujący w  Niepublicznym Przedszkolu "Korczakowe Love" zdają sobie sprawę z indywidualności podopiecznych. Wychowawcy mają świadomość, iż każdy przedszkolak rozwija się we własnym tempie i na różnych poziomach kształtuje się ich inteligencja językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualna, przestrzenna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna i intrapersonalna. Wyjątkowym zadaniem wychowawcy jest rozpoznanie poziomu dojrzałości danej inteligencji i stymulowanie jej rozwoju poprzez ciekawe formy pracy, aktywności fizycznej i zabawy. Idąc tropem myśli korczakowskich nauczyciele starają się rozwijać zdolności, które są bliskie dzieciom.

logo2.png
bottom of page